Trung tâm tư vấn cầu đường Sơn La

          Trung tâm Tư vấn Cầu đường Sơn La là đơn vị trực thuộc Hội KHKT Cầu Đường Sơn La được thành lập theo quyết định số 12 ngày 23/08/2010, giấy phép đăng ký hoạt động số 208/ĐK-KHCN ngày 10/09/2010. Tên giao dịch bằng Tiếng Anh của Trung tâm là: Son la BRIDGE AND ROAD […]

Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Sơn La

           Hội KHKT Cầu đường Sơn La được thành lập theo quyết định số 93/2005 ngày 22/7/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La. Hội là thành viên của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Sơn La và Hội cầu đường Việt Nam. Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Sơn […]