Sở GTVT Sơn La thành lập Ban Quản lý bảo trì đường bộ

Ngày 26/12/2012 Sở Giao thông vận tải Sơn La đã ban hành Quyết định số 515/QĐ-SGTVT về việc thành lập Ban Quản lý bảo trì đường bộ Sở Giao thông vận tải. Ban QLBT Được thành lập trên cơ sở nhiệm vụ do UBND Tỉnh Sơn La và Tổng cục đường bộ Việt Nam giao […]

Số điện thoại Các phòng ban Sở GTVT Sơn La

Các Phòng thuộc Sở              1. Văn phòng Sở: 0212.3852.124;              2. Thanh tra Sở: 0212.3855.634; (tiếp nhận thông tin phản ánh xe quá tải)              3. Phòng Kế hoạch – Tài Chính: 0212.3852.784;              4. Phòng Quản lý KCHT giao thông: 0212.3855846 (trực ĐBGT 24/7);              5. Phòng quản […]