Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận xử lý thông tin về an toàn giao thông

Thực hiện Văn bản số 897/TCĐBVN-ATGT ngày 11/3/2014 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận xử lý thông tin về an toàn giao thông.

           Sở Giao thông vận tải Sơn La thiết lập đường dây nóng theo từng lĩnh vực quản lý để tiếp nhận xử lý thông tin về an toàn giao thông, cụ thể như sau:

 Số điện thoại

Nội dung tiếp nhận, xử lý thông tin

Đơn vị trực máy, xử lý

0904.055.164

– Tổng hợp chung

– Tình hình ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông

Ban An toàn giao thông

(Ông Nguyễn Văn Ninh – Chức vụ: Chánh văn phòng)

0972.752.298

– Tình hình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Phòng Quản lý KCHT giao thông

(Ông Đào Văn Chương – Chức vụ: Trưởng phòng

0913.313.833

– Công tác vận tải đường bộ; bến xe;

Phòng Quản lý vận tải & Quản lý phương tiện và người lái

(Ông Đinh Văn Hảo – Chức vụ: Trưởng phòng)

0913.252.282

– Công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe; cấp chứng chỉ chuyên môn; đăng ký, đăng kiểm phương tiện, máy chuyên dùng

Trung tâm sát hạch lái xe 

(Ông Hà Văn Khay – Chức vụ: Giám đốc)

0888.780.188

– Công tác thanh tra, kiểm tra; tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thanh tra Sở

(Ông Bùi Trọng Thắng – Chức vụ: Chánh thanh tra

 

          Trên đây là đường dây nóng theo từng lĩnh vực quản lý để tiếp nhận xử lý thông tin về an toàn giao thông. Sở Giao thông vận tải Sơn La Thông tin để các tổ chức cá nhân phồi hợp thực hiện./.