Mốc thời gian thực hiện dự án đường cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu

Ngày 27/6/2022 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về tiến độ thực hiện dự án đường cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu được xây dựng theo hướng tách riêng đoạn từ Km53-Km84 (trên địa bàn tỉnh Sơn La) thành dự án độc lập. Dự án có tổng mức đầu tư là 3.790 tỷ đồng thuộc dự án nhóm A, thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh Sơn La.

 Căn cứ các quy định pháp luật, trình tự thực hiện các bước. UBND tỉnh kế hoạch thực hiện với các mốc thời gian như sau:

(1) Lập trình điều chỉnh chủ trương đầu tư (cơ cấu nguồn vốn) hoàn thành ngày 15/6/2022.

(2) Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (Báo cáo NCKT), hoàn thành ngày 15/11/2022.

(3) Triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng dự án thành phần huyện Mộc Châu, hoàn thành ngày 16/4/2023.

(4) Triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng dự án thành phần huyện Vân Hồ, hoàn thành ngày 14/8/2023.

(5) Lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hoàn thành ngày 04/12/2022.

(6) Triển khai khảo sát thiết kế bản vẽ thi công + dự toán, hoàn thành ngày 30/3/2023.

(7) Triển khai lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, hoàn thành ngày 10/5/2023.

(8) Khởi công xây dựng công trình, ngày 15/5/2023.

(9) Hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, ngày 30/12/2025.

(10) Quyết toán hoàn thành dự án, ngày 30/6/2026.

Như vậy, nếu không có gì phát sinh thay đổi từ năm 2026 dự án đường cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đoạn từ Km53-Km84 (trên địa bàn tỉnh Sơn La) sẽ được đưa vào khai thác sử dụng.

                                                                   Tác giả: Trung Kiên.