Công đoàn ngành GTVT Sơn La với phong trào ” Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”

Trong 5 năm qua (2007 – 2012), tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/TLĐ ngày 24/4/1996 về phát động phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong các cơ quan, xí nghiệp; Nghị quyết 5b ngày 8/7/2005 của BCH Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về đẩy mạnh công tác BHLĐ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới

 Để công tác bảo hộ lao động thực sự có hiệu quả và phát triển phong trào “ Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường”, Công đoàn ngành GTVT Sơn La đã và đang thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau đây:

1. Căn cứ vào kế hoạch của Liên đoàn lao động tỉnh về triển khai công tác BHLĐ hàng năm;  Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã xây dựng kế hoạch về công tác BHLĐ, tổ chức Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ của ngành, chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác BHLĐ và các biện pháp để cải thiện điều kiện và môi trường lao động; trồng cây xanh, xây dựng vườn hoa cây cảnh, đường xá của đơn vị mình . Kết quả đạt được:

Phong trào Xanh  – sạch – đẹp trong những năm qua đã phát triển mạnh mẽ, các đơn vị đã quan tâm đến cải thiện điều kiện làm việc cho CNVCLĐ, nơi làm việc công sở đã được trồng cây xanh, 100% các trụ sở làm việc của các Công ty, Hạt, Đội sản xuất của ngành có trụ sở làm việc khang trang, sạch đẹp, có môi trường xanh – sạch – đẹp. Điển hình của ngành có các đơn vị: Cơ quan Sở, Công ty QLSC đường bộ I & II, Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư công trình giao thông; Ban quản lý bến xe khách tỉnh Sơn La đã được TLĐ Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh tặng Cờ thi đua “ Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường”.


Tuyên truyền về Luật lao động, Chỉ thị 13/CT ngày 26/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ V/v tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác BHLĐ trong tình hình mới, Thông tư số 14/1998/TTLT – BLĐTBXH – BHYT – TLĐ ngày 31/10/1998  về hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác BHLĐ trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; Nghị quyết 5b của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XI) ngày 08/7/2005 Về đẩy mạnh công tác bảo hộ lao động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới và chương trình công tác của LĐLĐ tỉnh Sơn La về công tác BHLĐ hàng năm đến CNLĐ, đưa công tác BHLĐ vào trong ký kết  TƯLĐTT ở đơn vị.Trang bị đầy đủ BHLĐ cho người lao động bằng hiện vật, tổ chức tốt việc khám sức khẻo định kỳ cho người lao động hàng năm.

2. Các CĐCS đã củng cố kiện toàn, Hội đồng BHLĐ,mở lớp tập huấn về công tác BHLĐ cho mạng lưới ATVSV, tính đến nay đội ngũ ATVSV của toàn ngành đã được củng cố và đi vào hoạt động có nề nếp.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác BHLĐ, tập hợp các kiến nghị của CNLĐ về công tác BHLĐ, phản ánh kịp thời cho ban giám đốc Công ty để có biện pháp chỉ đạo kịp thời đối với các đơn vị. Mở sổ sách theo dõi về ATLĐ, xây dựng kế hoạch BHLĐ, mạng lưới ATVSV đầy đủ.

4. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết khen thưởng thi đua về thực hiện tiêu chuẩn an toàn – vệ sinh lao động và môi trường xanh – sạch – đẹp. Đưa nội dung phong trào “ Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường” vào chấm điểm thi đua hàng năm của các CĐCS.

5. Tổ chức tốt các Hội thi ATVSV giỏi, thi trắc nghiệm về công tác BHLĐ trong đơn vị, thu hút được đông đảo CNLĐ tham gia.

Từ thực tiễn chỉ đạo, chúng tôi rút ra được kinh nghiệm là:

– Muốn thực hiện tốt phong trào “ Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường” thì các CĐCS cần phải có những hình thức tuyên truyền phong phú, phát động sâu rộng trong CNVC – LĐ thành phong trào quần chúng và duy trì thường xuyên, liên tục.

– CĐCS phải thực sự chủ động trong việc đề xuất và phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động có kế hoạch và biện pháp cụ thể, đầu tư kinh phí đúng mức để phát động và triển khai thực hiện trong đơn vị mình có hiệu quả.

– Vận động mọi người chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, chế độ chính sách BHLĐ, thực hiện tốt các tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động; tích cực trồng và chăm sóc cây xanh, vệ sinh nơi làm việc của đơn vị.

– Cần đẩy mạnh hoạt động của màng lưới ATVSV.

– Làm tốt công tác khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể thực hiện tốt phong trào.

Thanh Hoà