Hỏi đáp – Người Lao động


HỎI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
—————————————-

1. Khi nào phải tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc ?
Hỏi: Công ty tôi có người (vì lý do cá nhân) không muốn tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc và yêu cầu Công ty trả thẳng vào lương hàng tháng. Họ chỉ tham gia và trích đóng mức Bảo hiểm y tế (trên hợp đồng lao động cũng ghi rõ điều này). Vậy trường hợp người lao động chỉ tham gia Bảo hiểm y tế, không tham gia Bảo hiểm bắt buộc có được không? (Nguyễn Cao Bá – CTCP Hải Vân).

Trả lời: Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội quy định: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vì vậy, trường hợp ở Công ty bạn, nếu người lao động có hợp đồng từ đủ 3 tháng trở lên phải đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người sử dụng lao động và ngưòi lao động không được thỏa thuận trái quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.
Các tin khác trong chuyên mục