Hỏi đáp – Người Lao động

HỎI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG —————————————- 1. Khi nào phải tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc ? Hỏi: Công ty tôi có người (vì lý do cá nhân) không muốn tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc và yêu cầu Công ty trả thẳng vào lương hàng […]

Văn bản hướng dẫn công đoàn

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ———————————————–   1. Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn Việt nam lần thứ XI 2. Hướng dẫn Tuyên truyền phổ biến Bộ Luật lao động và Luật Công đoàn