CÔNG TY CP QLSC VÀ XDCT GIAO THÔNG II SƠN LA

Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông 2 Sơn La Địa chỉ: Khối 16 – Thị trấn Phù Yên – huyện Phù Yên – tỉnh Sơn La Điện thoại: 022. 3863 205   Fax: 022. 3863 717 Giấy ĐKKD số: 2403000080 được Sở Kế hoạch và Đầu tư […]