CÔNG TY CP QLSC VÀ XDCT GIAO THÔNG II SƠN LA

Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông 2 Sơn La

Địa chỉ: Khối 16 – Thị trấn Phù Yên – huyện Phù Yên – tỉnh Sơn La

Điện thoại: 022. 3863 205   Fax: 022. 3863 717

Giấy ĐKKD số: 2403000080 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 19 tháng 12 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 04 tháng 06 năm 2008.

Vốn điều lệ: 6.925.000.000 đồng

Số lượng phát hành: 692.500 cp

Lịch sử hình thành và phát triển: Thực hiện nghị quyết Trung ương 3 về sắp xếp cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước, ngày 27 tháng 09 năm 2005 UBND tỉnh Sơn La ra Quyết định số: 2895/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chuyển Công ty quản lý sửa chữa đường bộ II Sơn La thành Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La.

Ngành nghề kinh doanh:

–     Quản lý, sửa chữa công trình giao thông;

–     Quản lý, khai thác bến phà Vạn Yên, sửa chữa ca nô, phà thép;

–     Đào tạo, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1;

–     Xây dựng công trình đường bộ;

–   Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Công trình dân dụng, công trình thuỷ lợi, công trình công nghiệp);

–     Vận tải hàng hoá bằng đường bộ;

–     Vận tải đường thuỷ nội địa;

–     Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng (cấp phối, đá, cát, sỏi);

–     Đóng mới tàu thuyền loại nhỏ;

–     Sản xuất sản phẩm chịu lửa, vật liệu xây dựng từ đất sét (gạch tuy nel);

–     Đào tạo thuyền viên và người lái phương tiện thuỷ nội địa;