Bảng vàng thành tích ngành giao thông vận tải Sơn La

Nhà nước tặng thưởng:
– Huân chương độc lập hạng ba: Cho CBCNV ngành Giao thông vận tải Sơn La
– Huân chương chiến công: 4 tập thể và 4 cá nhân
– Huân chương lao động hạng nhất cho CB, CNV ngành GTVT 2000
– Huân Chương lao động hạng nhì: 6 tập thể
– Huân chương lao động hạng ba: 21 tập thể và 8 cá nhân
– Tuyên dương 1 anh hùng Lao động.
– 502 Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước
– 279 Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng:
– 2 Huy chương Tự do
– 34 Huy chương Hữu Nghị
– 51 kỷ niệm chương
Chính Phủ tặng
– Cờ thi đua: 2 tập thể
– Bằng Khen: 87 lượt tập thể và 57 lượt cá nhân
– 4 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thu đua toàn quốc
Bộ giao thông vận tải tặng.
– Cờ thi đua suất sắc cho 5 tập thể
– 29 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành GTVT
– Bằng khen: 219 lượt tập thể và 353 lượt cá nhân
UBND tỉnh Sơn La tặng:
– Cờ thi đua suất sắc cho cán bộ CNV ngành các năm : 1983, 1989 và từ năm 1999 đến 2003
– Tặng cờ «  đơn vị thi đua khá nhất ngành GTVT » cho 19 lượt tập thể
– UBND tỉnh tặng bằng khen cho 285 lượt tập thể, 596 lượt cá nhân
– 18 lượt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
– 650 lượt tập thể lao động xuất sắc
Các cấp công đoàn khen thưởng
– Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng : Cờ thi đua cho 2 tập thể ; 29 băng flao động sáng tạo, bằng khen cho 25 lượt tập thể và 32 lượt cá nhân
– 9 lượt công đoàn ngành và công đoàn cơ sở được tặng cơ thi đua suất xắc của liên đoàn lao động tỉnh.
– Công đoàn ngành GTVT Việt Nam tặng cờ thi đua «  công đoàn ngành địa phương hoạt động suất sắc nhất » các năm 1994,2000,2002,2003.

(số liệu cập nhật đến  năm 2005)