Đại hội Chi Đoàn Sở Giao thông vận tải Sơn La nhiệm kỳ 2014 – 2017

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thực hiện hướng dẫn số 06-HD/ĐTN ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Ban chấp hành đoàn khối các cơ quan tỉnh. Được sự nhất trí của Đảng uỷ Sở GTVT và Đoàn cấp trên Chi đoàn Sở GTVT đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ  (2014 – 2017).

Đại hội Chi Đoàn Sở Giao thông vận tải Sơn La nhiệm kỳ 2014 – 2017 đã được tổ chức vào ngày 30 tháng 3 năm 2014. Với sự tham gia của có mặt 30/33 đoàn viên. Về đại biểu dự có:

1. Đ/c Vũ Viết Lựu – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Sơn La

2. Đ/c Lò Thị Cẩm Diệp – Phó Bí thư – Chủ nhiệm UBKT Đoàn khối các cơ quan tỉnh Sơn La.

          Đại hội đã thông qua Thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 – 2014. Phương hướng hoạt động phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2014 – 2017 và Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành chi đoàn. Tại Đại hội Bầu Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2014– 2017 gồm 05 đồng chí:

1. Đồng chí. Nguyễn Văn Chính – Cơ quan Sở GTVT

2. Đồng chí. Nguyễn Thanh Tuyên – Trung tâm đăng kiểm

3. Đồng chí. Cầm Việt Quân – Cơ quan sở GTVT

4. Đồng chí. Phạm Xuân Thành – Ban quản lý Bến xe

5. Đồng chí. Bạc Thị Hà My – Cơ quan Sở GTVT

Tại Đại hội bầu trực tiếp Bí thư chi đoàn:

Kết quả: Đồng chí Nguyễn Văn Chính tái đắc cử Bí thư Chi đoàn sở Giao thông vận tải Sơn La nhiệm kỳ 2014 – 2017.

 – Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2017 tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Phó Bí thư Chi đoàn.

Kết quả: Đồng chí Cầm Việt Quân được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Chi đoàn Sở Giao thông vận tải Sơn La nhiệm kỳ 2014– 2017.

Thay mặt Ban Chấp hành đồng chí Nguyễn Văn Chính Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2017 phát biểu tặng hoa và quà cho 03 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012-2014 không tái cử.

1. Đồng chí: Lê Thị Minh Thu

2. Đồng chí: Nguyễn Lưu Hải

3. Đồng chí: Hoàng Mạnh Thắng

Khen thưởng nhiệm kỳ 2012-2014:

–         Giấy khen của Ban chấp hành đoàn khối : Tập thể chi đoàn Sở GTVT

–         Bằng khen Ban chấp hành tỉnh đoàn Sơn La: cá nhân đ/c Lê Thị Minh Thu

Thay mặt đoàn Thư ký, đồng chí Hoàng Thị Xoan thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết đại hội.

Thay đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Chính tiến hành biểu quyết các chỉ tiêu Đại hội, 100% đại biểu nhất trí.

Ban chấp hành Chi đoàn Sở GTVT Sơn La báo cáo kết quả Đại hội Chi đoàn Sở GTVT nhiệm kỳ 2014– 2017 tới Đảng uỷ, Ban thường vụ đoàn khối các cơ quan tỉnh kính mong Đảng uỷ Sở và đoàn cấp trên công nhận./.