Nơi in dấu những con đường

         Khoa Vận hành ô tô – Máy thi công, Trường Trung cấp nghề Sơn La có nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo đội ngũ công nhân kĩ thuật lái xe, vận hành máy thi công, xe máy. Khoa đã thực hiện tốt kế hoạch hàng năm mà Nhà trường giao cho. Đó là […]